Нашите проекти


Имаме редица успешни проекти и партньорства в областта на туристическия маркетинг, брандинг, събития и промотиране на дестинации!


Създаване
на бранд идентичност
и регионална запазена марка
Радомир

Създаване
на визуална идентичност
на туристическа дестинация
Костинброд

Създаване
на визуална идентичност
на туристическа дестинация
Чипровци

Стратегическо планиране
на туристическа дестинация
Ботевград, Чипровци
и Горна Малина

Маркетингово проучване
и създаване на имидж
на дестинация
Челопеч

Как да създадем
Slow food
дестинация
Опитът на Радомир

Теренни проучвания
и привличане на финансиране
по проекти и програми

Организиране
на събития,
маркетинг
и реклама

Издания


Устойчиво развитие на община Чипровци като туристическа дестинация. Създаване на туристически бранд и стратегическо планиране

Целта на тази книга е да запознае потенциалните читатели с основните принципи и с научноизследователските подходи при проучванията на туристическата среда и устойчивото развитие на туристическа дестинация, създаването на туристически бранд, както и организацията и технологията на стратегическото планиране на местно ниво.

Книгата е предназначена както за студенти, изучаващи туризъм, маркетинг и масови комуникации в различните университети, стопански, журналистически и географски факултети в страната, така и за преподаватели и експерти по туризъм, маркетинг и връзки с обществеността, туристически организации, институции и предприемачи в областта на туризма. Тя е полезно практическо ръководство за местните власти и организациите за управление на туристическите райони в страната.

Библиографско описание: Алексова, Десислава (2021). Устойчиво развитие на община Чипровци като туристическа дестинация. Създаване на туристически бранд и стратегическо планиране, изд. За буквите – О писменехь, София, 419 с.
ISBN 978-619-185-509-4 (мека подвързия), ISBN 978-619-185-510-0 (pdf)

Свали книгата

Модел за устойчиво развитие на формираща се туристическа дестинация по примера на община Ботевград

Целта на монографията е да запознае потенциалните читатели с основните принципи, методи и подходи при проучване на развиваща се туристическа дестинация и създаване на модел за устойчиво туристическо развитие на местно ниво.
Изследването обхваща процесите на идентификация, обработка, анализ и систематизиране на информация, определяне на стратегически цели и приоритети и формиране на конкретни предложения за устойчиво местно туристическо развитие.
Библиографско описание: Алексова, Десислава (2019). МВБУ, София, 310 с.,
ISBN 978-954-9432-91-6 (мека подвързия), ISBN 978-954-9432-92-3 (pdf)

Свали книгата

Маркетингови и комуникационни насоки за създаване на имидж на община Челопеч като туристическа дестинация

Целта на монографията е да запознае всички потенциални читатели с основните принципи и подходи при маркетингови проучвания на туристическата среда, създаване на имидж на туристическа дестинация и технология на проучване и планиране на развитието на туризма във формираща се дестинация.
Това е учебник по методология на изследването, на създаване на нов имидж на туристическа дестинация, а същевременно и практически наръчник за местната власт, който да служи като пътеводител за развитието на туризма.
Библиографско описание: Алексова, Десислава, Татяна Димитрова. (2021), МВБУ, София, 237 с.,
ISBN 978-954-9432-00-8 (твърда подвързия), ISBN 978-619-7610-00-0 (pdf)

Свали книгата