Теренни проучвания и привличане на финансиране по проекти и програми

Екип от професионалисти извършваме теренни проучвания с различна насоченост: проучване на туристическия потенциал на дестинациите, маркетингови проучвания, проучвания на биоразнообразието и културното наследство. Разработваме проектни предложения по различни програми, които имат не само с туристическа насоченост и са фокусирани към потребностите и нуждите на нашите клиенти. Имаме индивидуален подход, работим устойчиво и отговорно и гледаме на клиента като на бизнес партньор: не пазим за себе си нашето мнение за неговия бизнес и очакваме да чуем неговото за нашия. Не даваме празни надежди и изготвяме само реални проекти.

Интервю управление на проектиСпециализирани туристически маршрути