Подкастът на Креативо е съвместна продукция на „Креативо.ком“ ЕООД и Любословие.БГ във видео формат. Целта е по увлекателен начин и на достъпен език да бъдат представени пред по-широка аудитория креативни инициативи, свързани основната дейност на фирмата, които реализираме в малки екипи.

Десислава Алексова разговаря с Йонко Димитров и Гари Тавитян на тема „Как да направим успешна предизборна кампания?“. Засегнати са различни аспекти на политическия PR, подкрепени с примери от практиката, като е поставен акцент върху необходимостта от цялостна концепция, последователни стъпки и действия, съобразно спецификата на политическата кампания, индивидуалните характеристики и потребности на кандидата, наред с необходимите PR активности и тяхното въздействие върху целевите групи.

Десислава Алексова и Росен Василев разказват за специализираните турове и тематични маршрути, свързани с биоразнообразието. Основните акценти на видеото са свързани с необходимостта от задълбочени проучвания на туристическата среда и биоразнообразието на всяка дестинация, за да бъде извлечена сентенцията и тематиката на маршрутите да бъде насочена към спецификата на местните дадености, природни и културни богатства. Очертани са ползите за местната общност и защо това е важно за местната власт.

Десислава Алексова разговаря със Силвия Арангелова на тема „Как да организираме детски събития“. Във видеото можете да научите повече за туристическата анимация, как се организират детски събития и по какъв начин можем да направим децата посланици на кауза. Също така да се запознаете с примери, както и нагледни подръчни материали, които можем да ползваме, за различни работилници, да научите повече за игровите елементи при различните възрастови групи.

Десислава Алексова разговаря с Камен Делибеев, собственик и управител на „Грант аксес“ ЕООД, по темата за подготовка и управление на инвестиционни проекти. Засегнати са различни аспекти, свързани с проектната дейност: какво е необходимо при подготовката, подход към клиента, важността на целеполагането и концепцията, как да реагираме при форсмажорни обстоятелства, конкретни примери от практиката.

Десислава Алексова разговаря с доц. Валери Личев на тема работа с групи, интердисциплинарни обучения и арт-терапия Основни акценти във видеото са насочени към ефективната комуникация, предимствата на работата с групи, включително провеждане на интерактивни тренинги и обучения. Очертани са спецификата и особеностите на арт терапията, подкрепени с примери от практиката. Ще научите къде тези форми могат да бъдат приложени и защо са толкова актуални и предпочитани при фирмени обучения и тиймбилдинги.

Десислава Алексова разговаря със Силвия Арангелова на тема „Туристическа анимация: деца и природа“. Десислава Алексова и Силвия Арангелова продължават темата за организацията на детски събития, като тук акцентът е върху спецификата на туристическата анимация при работа с деца и как децата могат да бъдат посланици на кауза.

Десислава Алексова разговаря с Йонко Димитров и Гари Тавитян за успешното развитие и маркетиране на туристически дестинации. Поставени са акценти върху това, какво включва промотирането на една дестинация; инструментариумът, който използваме и възприятията; как да постигнем емоционално въздействие сред потенциалните таргет аудитории.

Десислава Алексова и Росен Василев продължават темата за специализираните туристически маршрути, с фокус върху велосипедните и пешеходни турове. Основните акценти са върху специализираната туристическа инфраструктура, която е необходима, сложността на туровете и палитрата от преживявания в маршрутите с различна приключенска тематика. Разнообразието от различни елементи и съчетанието на приключенски и кулинарни атракции, които са част от цялостната концепция на тематичните турове. Разговорът е оживен с практически примери за велосипедни походи, преходи със снегоходки, ски с панти и др.