Защо да изберете нас


Ние сме екип от професионалисти в областта на туризма, маркетинга и рекламата, връзките с обществеността, управлението на проекти, стратегическото планиране и професионалното обучение.

Предлагаме широк спектър от консултантски услуги и работещи решения в направления: проучване, планиране и развитие на туризма, ивент мениджмънт, бранд мениджмънт, маркетинг и реклама за успешно позициониране на пазара.

Организираме и провеждаме специализирани обучения, арт сесии и тренинги, интердисциплинарно и неформално обучение, дискусионни форуми, дебати.Ние подкрепяме Манифеста за справедливо и устойчиво икономическо възстановяване

Запознайте се с нашия екип


Десислава Алексова

Управител, преподавател и експерт по туризъм с дългогодишен опит

Росен Василев

Експерт по биоразнообразие, защитени територии, пешеходен и велотуризъм

Вихра Огнянова

Експерт по дизайн и маркетинг, бранд мениджър

Камен Делибеев

Експерт и консултант по разработване и управление на проекти

Йонко Димитров

Продуцент и актьор, ивент мениджър, автор на театрална и мултимедийна продукция

Силвия Арангелова

Дизайн на събития, обучител, аниматор, ски учител

Доц. Валери Личев

Антропологични изследвания, обучения, дискусионни форуми и семинари

Снежанка Стоянова

Художник, скулптор и арт терапевт

Сътрудници


Ангелина Владикова

Международен обмен, междукултурен и междурелигиозен диалог

Цветан Такев

IT специалист, цифровизация и велотуризъм

Димитра Йонкова

Художник, педагог и треньор

Apx. Beceлин Beceлинoв

Apxитeĸт с интереси в сферата на природосъобразната apxитeĸтypa

Красимира Банова

Експерт по образование и спорт, треньор и аниматор

Александър Стойчев

Архитектура и интериорен дизайн

Галя Дикова-Иванова

Историк, експерт по културно-историческо наследство

Доц. Алексей Стоев

Учен, астроном, спелеолог, участник в теренни проучвания

Референции


С Десислава Алексова направихме първите стъпки за развитие на туризма в община Ботевград и положихме заедно солидна основа, върху която да продължим сами нататък. Моделът за устойчиво развитие на туризма на местно ниво и цялото ноу хау ни дава визия за развитие в дългосрочен аспект. Това, което е направено за общината, този интелектуален труд, действително го приемаме като пътеводител, с помощта на който ще развиваме туризма през следващите години.

Иван Гавалюгов, кмет на община Ботевград

Силно сме впечатлени от задълбоченото и прецизно маркетингово проучване на туристическата среда в община Челопеч, извършено от екипа на фирма „Креативо.ком“ ЕООД и направените препоръки за създаване на положителен имидж като туристическа дестинация в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Аналитичните доклади от проучването и научната монография очертават дългосрочната визия за развитие на община Челопеч като атрактивна туристическа дестинация. Практически насоки, по които ние ще се ръководим.

инж. Алекси Кесяков, кмет на община Челопеч

Познавам Десислава Алексова най-вече като борец за справедливост и граждански активист. Силно съм впечатлен от нейната експертиза и професионализма на екипа, с който работи. Заедно положихме основата на стратегическото планиране на туризма в община Горна Малина, пътят за създаване на туристически бранд и утвърждаването ѝ като първата зелена община в България. Оценявам изключително високо съвместната ни работа и препоръчвам горещо фирма „Креативо.ком“ ЕООД във връзка с проучвания в сферата на туризма, организиране на събития, изготвяне на програми и стратегии, и дългосрочна визия за устойчиво развитие.

инж. Ангел Жиланов, кмет на община Горна Малина

Община Костинброд изразява задоволството си от работата на д-р Десислава Алексова и фирма „Креативо.ком” ЕООД във връзка с успешното изготвяне на Проучване на туристическия потенциал и разработване на цялостна визия за превръщане на общината в атрактивна туристическа дестинация и изготвянето на Програма за развитие на туризма в община Костинброд 2020-2024 г. Изключително сме доволни и от консултантските услуги, свързани с проекти, по които кандидатствахме по ПРСР, концепции за туристически атракции и др.

Трайко Младенов, кмет на община Костинброд

Изразявам отличните си впечатления от професионализма, задълбочените анализи и оценки , стриктното изпълнение на поетите ангажименти от страна на д-р Десислава Алексова, с която сме работили по различни дейности и проекти на Българска стопанска камара. 

Добри Митрев, председател на УС на БСК

Бих искал да изразя благодарност към отговорното отношение към работата и високия професионализъм на експертите от фирма „Креативо.ком“ ЕООД, научноизследователския и аналитичният подход, както и стриктното изпълнение на поетите ангажименти. Искрено съм удовлетворен от огромния обем на работа в изключително кратък срок и разработеното специално за целите на община Радомир ноу хау. Благодарение на общите ни усилия Радомир е първата община в България със собствена регионална запазена марка.

Пламен Алексиев, кмет на община Радомир

С Десислава Алексова работим съвместно от 2016 г. във връзка с подготовката, организацията и провеждането на международни пътуващи университети „Място за бъдеще“. В процеса на разработването на монографията ѝ „Устойчиво развитие на община Чипровци като туристическа дестинация. Създаване на туристически бранд и стратегическо планиране“ имам преки впечатления от работата и желанието ѝ проучените добри практики, направените изводи, предложения и препоръки, да бъдат приложени на местно ниво не само в Чипровци, но и в други общини с потенциал за развитие на туризма, които все още не са намерили своя път за устойчиво туристическо развитие.
В качеството си на ръководител на община Чипровци, с огромно задоволство мога да заявя, че резултатите от научното изследване на Десислава Алексова имат широко поле за практическо приложение при планиране и развитие на местни туристически политики в община Чипровци, а защо не и в други общини, със сходни характеристики.

Пламен Петков, Кмет на община Чипровци

Бих искал да изразя задоволство от съвместната на работа с д-р Десислава Алексова в качеството й на автор на рубрики и водещ в електронната медия Любословие.БГ. При всичките проведени 40 интервюта, дискусии и презентации, тя успя да се открои със своя професионализъм, лоялност, всеобхватност и последователност като един от най-разпознаваемите ни и рейтингови автори. Нейният стил стана отличим с умението ѝ да дискутира в дълбочина различни тези, аргументи и контра аргументи, изразявайки собствено мнение и компетенции по разискваната проблематика, включително споделяне на опит и резултати от преподавателската, професионалната и научноизследователската си работа.

Д-р Андрей Велчев, главен редактор на Любословие.БГ

Имам удоволствието да изразя своята радост и удоволствие от съвместните проекти с Десислава Алексова, както и коректността и високия стандарт на работа, които тя винаги си поставя и следва. Във всеки проект и лекционен курс тя влага сърцето и душата си и не пести енергия и сили при работата със студентите. Като изключително ценен намирам трудът и, който имам удоволствие и да притежавам – „Устойчиво развитие на община Чипровци като туристическа дестинация. Създаване на туристически бранд и стратегическо планиране“ (2021). Сред предложените дейности, които намериха място в монографията са и междукултурните лагери и младежки обмени, които нашата организация успешно реализира последните 5 години, за което благодаря.
Като председател на сдружение „Мостове-Източноевропейски форум за диалог“ искам да изразя удовлетвореността си от съвместната работа с Десислава Алексова и да я препоръчам като професионалист, партньор и доказан специалист в сферата на екологията и туризма и съм убедена, че заслужава доверие в бъдещи проекти.

Ангелина Владикова, Председател на сдружение „Мостове-Източноевропейски форум за диалог“

Клъстер „Фестивалите в България” ООД с настоящата референция удостоверява отличните си впечатления от професионалните качества, аналитичният и научно-изследователски подход на работа, организационни, социални и технически компетенции и умения на Десислава Алексова и нейният екип в направления: разработване и провеждане на маркетингови проучвания на пазара на национално и местно ниво в областта на събитийния туризъм; разработване на маркетингови планове и стратегии; дизайн на концепции за събитийни прояви с иновативен характер; участие в подготовка, организация и провеждане на събития.

Илияна Щерева – Иванова, Управител

Потвърждаваме отличните си впечатления от доказания висок експертен капацитет и ефективна работа с д-р Десислава Алексова от „Креативо.ком“ ЕООД по изготвяне на предложения за нови защитени територии в община Костинброд, съвместно с местната власт и експерти от Асоциация на парковете в България, както и редица дейности, свързани с развитие на туризма, дизайн на концепции, организация, логистика и провеждане на събитийни прояви, разработване на предложение за създаване на биосферен парк, обучения и други дейности.

Изказваме нашето удовлетворение от аналитичният и диалогичен подход на работа, ръководни, комуникационни и организационни компетенции и умения, новаторско и адаптивно мислене.

Людмила Димитрова, Председател на УС на АПБ

Изразяваме задоволството си от работата на д-р Десислава Алексова – собственик и управител на „Креативо.ком“ ЕООД, в качеството ѝ на индивидуален член и външен експерт в Българска туристическа камара, за реализиране целите на браншовата работодателска организация в областта на туристическия сектор.

Дългогодишното ни сътрудничество е свързано с участие в работни групи по значими европейски и национални проекти, младежки дейности и политики за развитие на зелен туризъм. Фирма „Креативо.ком“ ЕООД е взимала участие и в допитвания и експертни оценки по проекти с Българска стопанска камара.

Георги Николов, Председател на УС на БТК

Попълнете формата, за да споделите как можем да Ви бъдем полезни