Доц. Валери Личев

Антропологични изследвания, обучения, дискусионни форуми и семинари

Доц.  Валери Златанов Личев е утвърден учен, член на научния съвет и доскорошен зам.-директор на Института по философия и социология при БАН. През 1989 г. завършва магистратура в СУ „Климент Охридски”, с магистърска теза на тема „За мястото на проблема и въпроса в логиката на научното познание”. Доктор на науките към Институт за философски изследвания (понастоящем Институт по философия и социология), където работи от 1995 г. Има научни интереси в областите философска антропология, логика и психоанализа.

Носител е на Първа награда от СУБ в раздел „Хуманитаристика” за високо научни постижения на млади учени до 40 години през 2001 г. и има номинация за Наградата „Хр. Г. Данов” в раздел „Хуманитаристика през 2000 г. Активен участник в организационния екип на СГС „Щастливеца“ при провеждането на т. нар. международни пътуващи университети „Място за бъдеше“ (2009-2017), където прилага интердисциплинарен подход като обучител, лектор и ментор на студенти и докторанти от български и чуждестранни университети. Понастоящем работи активно с докторанти, включително провеждане на докторантски школи и семинари.

Попълнете формата, за да споделите как можем да Ви бъдем полезни