Галя Дикова - Иванова

Историк, експерт по културно-историческо наследство

Галя Дикова – Иванова е магистър по история и география във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Има богат професионален опит като учител и педагог. Има опит в модерирането и провеждане на дискусионни срещи и обществени форуми (организиране на пресконференции, кръгли маси, семинари и конференции). Понастоящем е уредник в Исторически музей – Правец, където участва в проучвания на културно-историческото наследство на община Правец, отговаря за ДКЦ в отдели „Етнография” и „Нова и най-нова история”, извършва събирателска, научно-изследователска, фондова и популяризаторска дейност в областта на културно-историческото наследство. Основната отговорност е опазване на поверените му фондови единици, включени в постоянната музейна експозиция и участващи във временни изложби/експозиции.

Галя Дикова има опит в сферата на проучването, обработката и съхранение на данни за културно-историческото наследство на района на Правец, Ботевград, Етрополе, Своде, Софийска област; Мездра, Роман, област Враца. Участие в теренни проучвания на община Правец от етнографска и археологическа гледна точка, както и в разработване, изпълнение и отчитане на проекти по европейски програми. Участвала е в археологически проучвания на територията на община Правец – останки от крепости, могили, останки от манастири и църкви. Научен интерес
към култови места – оброци и пр. Публикувани изследвания за оброчните места в общините Правец, Ботевград, Етрополе, Своге, Мездра, Роман. Опит при обработката на събрани данни от теренни проучвания – създаване и попълване на картотеки, анализ на събрания емпиричен материал и т. н.

Попълнете формата, за да споделите как можем да Ви бъдем полезни