Росен Василев

Експерт по биоразнообразие, защитени територии, пешеходен и велотуризъм

Росен Василев е дипломиран инженер-агроном по растителна защита и агроекология. започва кариерата си като учител и планински водач. В периода 1994-2004 г. е изпълнителен директор на Българо-Швейцарска програма за опазване на биоразнообразието, дългогодишен сътрудник на Българска фондация „Биоразнообразие”, експерт по опазване на биоразнообразието и природозащитно образование. Участвал е в многобройни проучвания на флората и растителността на България, проучвания насочени към възможности за развитие на велосипеден и екотуризъм в различни региони на България, автор и съавтор на научни и научно-популярни публикации. Преподавател по биоразнообразие в Център за професионално обучение на планински водачи. Организира ботанически семинари и велосипедни пътешествия в България и Европа. Координатор на образователен проект за намаляване разхищението на храна към Фондация за биологично земеделие “Биоселена”.  Говори френски и английски език.

Попълнете формата, за да споделите как можем да Ви бъдем полезни