Създаване на бранд идентичност и регионална запазена марка Радомир

Създаването на визуална идентичност на туристическа дестинация налага необходимост от обща концепция за визуално и комуникационно въздействие при формиращи се туристически дестинации, чрез формулиране на ясни и еднозначни цели и послания, таргетиране на публиките и следване на единна комуникационна политика.

За дестинация Радомир, като основни символи се очертаха: конят, символизиращ, силна воля и благородство; божурът, императорското цвете, най-емблематичното растение в региона; чесънът, свързан с традиционния поминък, символ на здраве и сила, с кукерските традиции и мистични поверия за гонене на злото; радомирската боза. В следствие на направените анализи, създадохме шрифтово лого – името Радомир с имплементирани допълнителни елементи. Избрахме най-разпознаваемия символ – божура, който замества буквата „О“ в надписа, а другите типични за региона символи разработваме като допълнителни илюстрации.

Паралелно стартира и инициативата за регионална запазена марка за качество в туризма и в подкрепа на местния бизнес, в три основни направления – регионални продукти, културни институции и туристически атракции и бяха връчени първите сертификати за качество.

Разработил: Вихра Огнянова, ПРИМ ДИЗАЙН ООД

Видео от общественото обсъждане