Създаване на визуална идентичност на туристическа дестинация Чипровци

Прилагане на основните принципи и научноизследователски подходи при разработване на цялостен туристически бранд и стратегическо планиране на дестинация, включи проектът за устойчиво развитие на туризма в община Чипровци. Направени бяха проучвания на туристическата среда и устойчивото развитие на общината като туристическа дестинация, създаден бе бранд, съобразен с местната идентичност, както и цялостна организация и технология на стратегическо планиране на местно ниво.

Основната ни задача при разработване на бранд идентичност на община Чипровци е да се изведе обща визия, където културно-историческото и природното наследство на дестинацията са в основата на бранда и на графичните символи в логото: чипровските килими – част от световното културно наследство на ЮНЕСКО и Балканът с Трите чуки – характерен планинският ландшафт, свързан с героичната история на региона. Използваните цветове са характерни за мотивите на чипровските килими, като червеният фигурира и в герба на общината. Цветовата схема кореспондира отлично със слогана „Цветове от България“. Шрифтът е Pliska – класически, серифен, отразяващ патриархалните ценности и традиции, същевременно лесно четим и с българска форма на кирилица.

Разработил: Вихра Огнянова, ПРИМ ДИЗАЙН ООД

  • Резултатите от проучването са публикувани в рецензирана научна монография на тема „Устойчиво развитие община Чипровци като туристическа дестинация. Развитие на туристически бранд и стратегическо планиране“, с автор Дессилава Алексова и рецензенти проф. д.г.н. Мария Воденска и доц. д-р Йордан Йорданов.