Маркетингово проучване и създаване на имидж на дестинация Челопеч

Предлагаме изграждане на имидж и ребрандиране на туристическа дестинация. Разработваме практически маркетингови и комуникационни насоки за нейното устойчиво развитие и създаване на цялостна визия за продуктовата политика и маркетингово позициониране на дестинацията.

Изготвяме маркетингова стратегия и маркетингов план, следвайки методиката на маркетинговото проучване на туристическата среда на община Челопеч.

Маркетингови и комуникационни насоки за създаване на имидж на община Челопеч като туристическа дестинация, автори Десислава Алексова и Татяна Димитрова

Свали книгата