Организиране на събития, маркетинг и реклама

Работим в сътрудничество с общини и неправителствени организации и имаме опит в разработване и прилагане на концепции на разнообразни събития, включващи авторски игри, художествено-творчески ателиета и работилници, презентации и образователни елементи. Грижим се за цялостната организация, логистика, популяризиране и комуникация.

Организираме събития с кауза и привличаме обществения интерес към ангажираност за опазване на природата и културните ценности. Имаме значителен опит с организацията на обучения, презентации и дискусии, включително с международно участие. Работим активно със студенти, неправителствени организации и местни власти.

Изготвяме пълен набор рекламно-информационни и маркетингови инструменти и материали: печатни, мултимедийни и електронни.

Промотиране на дестинацияИнтервю за събития с каузаРабота с групи и арт терапия