Създаване на визуална идентичност на туристическа дестинация Костинброд

За дестинация Костинброд беше извършено цялостно проучване на туристическата среда, включително концепция за туристическо зониране на дестинацията и Програма за развитие на туризма 2020-2024 г. Проведени бяха обществени обсъждания и дискусионни форуми, а резултатите от проекта са представени като добри практики на престижни международни и национални конференции.

Създаването на визуална идентичност на туристическа дестинация налага необходимост от обща концепция за визуално и комуникационно въздействие при формиращи се туристически дестинации, чрез формулиране на ясни и еднозначни цели и послания, таргетиране на публиките и следване на единна комуникационна политика. Слънцето, като символ на светлина и възкресение, и петелът, като емблема на гордост, храброст и чест бяха основните символи, които спечелиха гласовете в проучването за туристическо лого на община Костинброд. Цветовата схема е подчинена на същата символика, доминиращото слънчево жълто е подчертано с дълбоко горско зелено и акцент от червения гребен на петела. Нестандартният шрифт (Ouroboros), със своята подчертано илюстративна харатеристика, допълва композицията.

Разработил: Вихра Огнянова, ПРИМ ДИЗАЙН ООД

Видео от общественото обсъждане