Стратегическо планиране на туристическа дестинация Ботевград, Чипровци и Горна Малина

Предлагаме модел за комплексно туристическо развитие на формиращи се дестинации. Разработеният модел включва работещи решения в направления институционално развитие и административния капацитет, иновативни инфраструктурни подобрения, комуникационна и маркетингова концепция, изграждане на имидж на туристическа дестинация и бранд мениджмънт, разработване на цялостна продуктова политика и регионален туризъм.

Модел за устойчиво развитие на туристическа дестинация по примера на Ботевград, автор Десислава Алексова

Свали книгата

Имаме опит в разработването на общински програми и стратегии за развитие на туризма в няколко общини в България, включващи широка гама научно-изследователски методи по моделът за устойчиво развитие на дестинация Ботевград.

Устойчиво развитие на община Чипровци като туристическа дестинация. Създаване на туристически бранд и стратегическо планиране, автор Десислава Алексова

Свали книгатаПрезентация устойчив туризъм