Как да създадем Slow food дестинация Опитът на Радомир

Разработването на дестинация в мрежата на Slow Food Travel e колективна инициатива, при която се съблюдават философията и принципите на Slow Food и се ангажират различни заинтересовани страни в конкретната територия. В процеса участват: местни туристически организации, местна власт и институции, които развиват и популяризират дестинацията, местни производителите на храни; ресторанти и места за настаняване, местни НПО, които работят за развитие и популяризиране на територията.

Разнообразните ресурси на община Радомир я правят подходяща дестинация за мрежата Slow Food Travel на Slow Food International. Това е подход, който поставя в центъра на туристическия интерес храната и нейните природни, културни и социални аспекти, които свързват в мрежа заинтересованите страни в дадена територия. “Бавният” туризъм може да интегрира в себе си концепциите на кулинарния туризъм, в значителна степен селския и аграрния туризъм, фестивалния и културния туризъм, когато техен фокус са местните кулинарни традиции, както и креативния, доброволческия и екотуризма, когато местните храни и традиции са съществена част от преживяването.

Пътуването според Slow Food е споделено преживяване, което включва срещи с нови хора и места и запознаване с техните истории, поминък и култура. Така туристите стават част от едно взаимодействащо си общество, което поддържа местната икономика и популяризира културата на местната общност. Неусетно туристът се ангажира с важни актуални теми като опазването на хранителното биоразнообразие, природните ресурси, климата и местната идентичност и се превръща в отговорен потребител на предлаганите услуги.

Местните храни – комплексен ресурс за регионалната биоикономика. Интервю на Десислава Алексова с доц. Десислава Димитрова, председател на Slow Food за България 

Видео - интервю