Кръгла маса за развитие на туризма в област Перник

Добри практики в стратегическо планиране и брандинг на дестинации, бяха представени на кръгла маса за развитие на туризма в област Перник

Кръгла маса на тема „Перспективи пред развитието на туризма в област Перник“ се проведе на 6 юли 2023 г. в зала „Минна дирекция“, гр. Перник. Участие взехаразлични специалисти и заинтересовани страни, сред които:  зам.-кметът на община Перник Стефан Кръстев, Десислава Алексова, Вихра Огнянова и Елица Стоилова.

В рамките на събитието бяха очертани възможностите за създаване на регионален туристически продукт и неговото маркетиране. Основните акценти бяха поставени върху туристическите ресурси на общините в област Перник, ролята на дигиталният маркетинг, възможностите за внедряване на маркетингови инструменти и иновации, както и създаването на интерпретативни туристически маршрути.

Като добри практики бяха представени Стратегията за развитие на туризма в община Радомир, разработеният чат бот за региона, както и няколко туристически бранда на различни общини в България.

Д-р Десислава Алексова представи презентация на тема „Стратегия за развитие на туризма в община Радомир“ и даде практически примери за общностният подход при проучване, планиране и развитие на туристическа дестинация, включително стартирали инициативи и публично-частни партньорства между местната власт, неправителственият сектор и бизнеса. Тя подчерта защо е важно развитието на туристическия продукт да бъде с фокус върху местните дадености и как създадената регионална сертификация за качество може да даде допълнителен стимул за развитието на туризма и промотирането на местните продукти.

Вихра Огнянова представи детайлно няколко успешни туристически бранда, сред които и бранд идентичността на община Радомир. Правилният имидж има силата стратегически да проектира образи и възприятия на цели държави и градове, които ги трансформират в места, където хората искат да живеят, работят и посещават. Силният бранд дава конкурентно предимство, прави мястото запомнящо се, привлича ресурси и в крайна сметка може да бъде сериозен фактор за общото състояние на дестинацията, беше основното послание на презентацията.


Подарък от екипа ни за министъра на туризма

Министър Димитров с подарък от нашият екип по време на международно туристическо изложение

Монографията за устойчиво развитие на туризма в община Чипровци като туристическа дестинация – изграждане на туристически бранд и стратегическо планиране беше връчена официално на министър Илин Димитров от нейния автор по време на международното туристическо изложение Ваканция и СПА Експо 2023.

„Това е много сериозен труд. С удоволствие ще я прочета“ – заяви министърът на туризма. Двамата с д-р Десислава Алексова си пожелаха взаимно успех в академичното развитие и професионалната дейност в практиката.


Туристически брандинг на дестинациите

Оживена дискусия и медиен интерес към презентация за туристически брандинг на дестинациите

Туристическият бранд на общините Чипровци, Радомир, Горна Малина и Костинброд бяха  представени като добри практики от България по време на международното туристическо изложение Ваканция и СПА Експо 2023.

Как се изгражда туристически бранд и как да го постигнем разказаха Десислава Алексова от Creativo.com и Вихра Огнянова от Prim Design. Те споделиха практическия си опит за разработване на бранд идентичност в няколко общини в България. Лекторите акцентираха върху ползите от туристическия брандинг на дестинациите и най-вече стремежът към фокус върху продукти с висок потенциал и тяхното маркетиране, както и предимствата при привличане на инвеститорски интерес.

Акцент беше поставен върху цветовете, посланията и символите – резултат от извършено задълбочено проучване, както и върху регионалната запазена марка, която е важна част от цялостния бранд на всяка от дестинациите.


Запазена марка Радомир

Радомир се промотира с нов туристически бранд и регионална сертификация за качество

Връчването на първите първите сертификати “Запазена марка Радомир“, ден преди Димитровден, когато града отбелязва своя празник, положи началото на дългия процес по налагането на разпознаваем символ, чрез който дестинацията да заеме своето място на туристическата карта на България. Kметът на община Радомир – г-н Пламен Алексиев връчи първите сертификати за качество за постижения в областта на културата, туризма и бизнеса, чиято цел е да подпомагат налагането на устойчив модел на туризъм и местно икономическо развитие в община Радомир.

В рамките на събитието д-р Десислава Алексова, ръководител на проекта и експерт по туризма, представи резултатите от проведеното проучване на туристическия потенциал на региона, насоките за местно туристическо и новият туристическия бранд и връчи на общинското ръководство изготвеният Наръчник за местно туристическо развитие. Доц. Десислава Димитрова подчерта ползите от съвместната работа с мрежата на Slow Food и важността на работата с читалищата.

Специално внимание беше отделено на цялостната визуална идентичност на дестинацията, разработена от г-жа Вихра Огнянова, основните послания и подпослания, туристическото лого и неговото приложение. Целта на разработения бранд е да промотира ефективно, както Скритите съкровища на Радомир – уникалното културно наследство, съхранена природа и регионални продукти, така и всички местни бизнеси, пряко или косвено свързани с туризма – всички туристически атракции, места за настаняване, събития, услуги и преживявания в региона, типична кухня, занаяти, транспорт и др.


Ново проучване на туризма в Костинброд предизвика обществен и медиен интерес

Ново проучване на туризма в Костинброд предизвика обществен и медиен интерес

На 19 октомври 2022 г., в малкия салон на НЧ „Иван Вазов 1947“ гр. Костинброд, се проведе обществено обсъждане на проучване на туристическата среда в община Костинброд и разработване на цялостна визия за превръщането й в атрактивна туристическа дестинация. Аудиторията се запозна с възможностите за туризъм в община Костинброд и предпоставките за общи туристически маршрути и продукти със съседните общини. На срещата, която предизвика оживен дебат, присъстваха г-н Александър Ненов, зам.-кмет на община Костинброд и служители от общинска администрация, д-р Десислава Алексова – ръководител на проекта и експерт по туризма, г-н Росен Василев – експерт по биоразнообразие и защитени територии, г-жа Галя Дикова–Иванова – експерт по културно наследство, г-н Симеон Арангелов – председател на УС на Асоциация на парковете в България, членове на МИГ Костинброд-Своге, граждани и студенти.


Отворена лекция предизвика интереса на вицепремиера Сандов

Отворена лекция на тема „Научноизследователски подход при планиране и устойчиво развитие на туристическа дестинация“, МВБУ

На 21 април 2022 г. от 16.00 ч. в ЦДО на МВБУ беше проведена отворена лекция на тема „Научноизследователски подход при планиране и устойчиво развитие на туристическа дестинация“.

Главен асистент доктор Десислава Алексова представи резултати от свои изследвания в четири общини в близост до София, както и община Чипровци в Западна Стара планина.

В началото на презентацията беше представена методиката за устойчиво развитие на туристическа дестинация, по която Десислава Алексова защити дисертация, а по-късно разработи в научна монография, представяща модел за устойчиво развитие на формираща се дестинация. Д-р Алексова ни запозна детайлно с примера на Ботевград и апробирането на модела в общините Костинброд, Челопеч, Чипровци и Горна Малина. В края на презентацията бяха обобщени основните резултати и изводи.

Гости бяха преподаватели, студенти и докторанти от МВБУ и други университети, участници в проучванията, представители на изпълнителната власт, културни институции и неправителствени организации.

Активно участие в дискусията взеха: г-н Борислав Сандов – министър на околната среда и водите и вицепремиер по климатичните политики, който потвърди поет ангажимент за създаване на включения в монографията на Десислава Алексова природен парк Западна стара планина и изрази професионалните си интереси в областта на туризма; доц. Стела Балтова – зам.-ректор на МВБУ, която наблегна на значимостта на научните изследвания и техния приложен характер; проф. Мария Воденска, която насърчи лектора с изнесената презентация да постави началото на трета самостоятелна монография; проф. Соня Милева, проф. Невяна Кръстева, г-н Николай Панайотов  от Българска асоциация за селски и екологичен туризъм, доц. Валери Личев – зам.-директор на Института по социология и философия при БАН, инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина и др. Основните дискутирани теми бяха свързани с работата на общностно ниво, въвличането на заинтересованите страни в процеса на проучване и реализиране на общинските програми и стратегии, начините за взаимодействие и подобряване на комуникацията.


Експертът в туризма Кристофър Хинтерегер поздрави д-р Десислава Алексова за монографията ѝ

Утвърденият експерт Кристофър Хинтерегер поздрави д-р Десислава Алексова за монографията ѝ по време на изложението в София

Професионално и устойчиво развитие на дестинацията – тема, която следва да бъде поставена сред приоритетите в дневния ред за развитие на българския туризъм бе поставена по време на международното изложение в София „Ваканция и СПА Експо“.

Д-р Десислава Алексова се срещна с Кристофър Хинтерегер – експерт в областта на туризма с дългогодишен опит в развитието на туризма и туриститическите дестинации, с реализирани повече от 75 туристически проекта в над 25 държави, който пристигна в страната ни, за да сподели своя опит по темата.

Кристофър Хинтерегер поздрави д-р Десислава Алексова за монографията ѝ „Устойчиво развитие на община Чипровци като туристическа дестинация. Създаване на туристически бранд и стратегическо планиране“


Горна Малина развива своя бранд като първата зелена община в България

Горна Малина развива своя бранд като първата зелена община в България

Горна Малина изпълни проект „Проучване на туристическата среда и изготвяне на препоръки за превръщане на община Горна Малина в атрактивна туристическа дестинация” по договор с фирма „Креативо.ком” ЕООД, който беше високо оценен от общинското ръководство и широката общественост. Ръководител на проекта е д-р Десислава Алексова, която има богат професионален опит в разработването на местни политики в сектор туризъм.

„Ние вярваме, че въпреки предизвикателствата през последната година и настъпилата пандемична обстановка, туризмът е сред най-предпочитаните отрасли, които имат перспектива за развитие в нашата община и вече направихме първите критично важни стъпки в тази посока.“ – заяви кметът на община Горна Малина, инж. Ангел Жиланов.
Изготвени са: ситуационен анализ на туристическата среда, концепция за туристическо зониране на общината, регионална запазена марка за качество и насоки за създаване на туристически бранд. Допълнително Стратегията за устойчиво развитие на туризма на общината ще бъде актуализирана, съобразно съвременните условия, възможности и ограничения, така че да се превърне в работещ стратегически документ за местно развитие на сектор туризъм. Целта е да се насърчат създаването на публично-частни партньорства и предприемачеството при микро и малките предприятия в общината, които са пряко или косвено свързани с туризма и засегнати от икономическата криза.


Туризъм в Своге и Костинброд – SMART решения и иновации

Туризъм в Своге и Костинброд – SMART решения и иновации

На 30 и 31 октомври 2020 г., в гр. Костинброд, Местна инициативна група „Костинброд – Своге“ проведе първия си териториален празник.

По време на тематичен младежки форум „Стратегията на МИГ „Костинброд – Своге“ с фокус към младите хора от територията и възможностите за развитие на туризма, обмен на идеи и добри практики”, д-р Десислава Алексова – утравител на „Креативо.ком” ЕООД и археологът Красимира Лука представиха възможностите за развитие на туризма в общините с темите: „Туризъм в Своге и Костинброд – SMART решения и иновации“ и “Добри практики за развитие на културния туризъм в Община Своге”.

Снимки: Десислава Василева и Елена Бързакова


Участие във форум „Да съчетаеш любовта към природата с професията – възможно е!“

Участие във форум „Да съчетаеш любовта към природата с професията – възможно е!“

На 17 октомври 2020 г. граждански организации, фирми и институции, сред които „Креативо.ком” ЕООД, се включиха във Форума „Да съчетаеш любовта към природата с професията – възможно е!“.

Събитието е организирано по проект „Бъдещи природозащитници – Свързване на управлението на европейския природен капитал с теренното изследване“, финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейската комисия и беше проведен в рамките на събитието „Байк и Рън за Чепън – адреналин с кауза”.