Запазена марка Радомир

Радомир се промотира с нов туристически бранд и регионална сертификация за качество

Връчването на първите първите сертификати “Запазена марка Радомир“, ден преди Димитровден, когато града отбелязва своя празник, положи началото на дългия процес по налагането на разпознаваем символ, чрез който дестинацията да заеме своето място на туристическата карта на България. Kметът на община Радомир – г-н Пламен Алексиев връчи първите сертификати за качество за постижения в областта на културата, туризма и бизнеса, чиято цел е да подпомагат налагането на устойчив модел на туризъм и местно икономическо развитие в община Радомир.

В рамките на събитието д-р Десислава Алексова, ръководител на проекта и експерт по туризма, представи резултатите от проведеното проучване на туристическия потенциал на региона, насоките за местно туристическо и новият туристическия бранд и връчи на общинското ръководство изготвеният Наръчник за местно туристическо развитие. Доц. Десислава Димитрова подчерта ползите от съвместната работа с мрежата на Slow Food и важността на работата с читалищата.

Специално внимание беше отделено на цялостната визуална идентичност на дестинацията, разработена от г-жа Вихра Огнянова, основните послания и подпослания, туристическото лого и неговото приложение. Целта на разработения бранд е да промотира ефективно, както Скритите съкровища на Радомир – уникалното културно наследство, съхранена природа и регионални продукти, така и всички местни бизнеси, пряко или косвено свързани с туризма – всички туристически атракции, места за настаняване, събития, услуги и преживявания в региона, типична кухня, занаяти, транспорт и др.


Ново проучване на туризма в Костинброд предизвика обществен и медиен интерес

Ново проучване на туризма в Костинброд предизвика обществен и медиен интерес

На 19 октомври 2022 г., в малкия салон на НЧ „Иван Вазов 1947“ гр. Костинброд, се проведе обществено обсъждане на проучване на туристическата среда в община Костинброд и разработване на цялостна визия за превръщането й в атрактивна туристическа дестинация. Аудиторията се запозна с възможностите за туризъм в община Костинброд и предпоставките за общи туристически маршрути и продукти със съседните общини. На срещата, която предизвика оживен дебат, присъстваха г-н Александър Ненов, зам.-кмет на община Костинброд и служители от общинска администрация, д-р Десислава Алексова – ръководител на проекта и експерт по туризма, г-н Росен Василев – експерт по биоразнообразие и защитени територии, г-жа Галя Дикова–Иванова – експерт по културно наследство, г-н Симеон Арангелов – председател на УС на Асоциация на парковете в България, членове на МИГ Костинброд-Своге, граждани и студенти.