Туристическото лого и бранд идентичност на дестинация Костинброд бяха представени при откриването на нов информационен център

Новото туристическо лого на община Костинброд беше представено пред икономическата комисия на Общински съвет, кметове, кметски наместници и граждани на 26 септември 2023 г., след откриването на модерният информационен център на община Костинброд.

Основните акценти, върху които наблегнаха експертите Десислава Алексова – ръководител на проучванията и Вихра Огнянова – дизайнер, бяха върху общинският подход на работа, проучвателните дейности, извършени съборазно Програмата за развитие на туризма в Община Костинброд, резултатите от допитванията и работата с фокус групи, въз основа на които е разработен цялостния туристически бранд на дестинацията.

Отношение към презентацията и работата на експертите взе и зам.-кметът на Община Костинброд г-н Александър Ненов, който разясни ползите за местната общонст и показа някои от изработените рекламни материали.

Идеята за разработване на туристически бранд на община Костинброд е заложена в разработената и одобрена Програма за развитие на туризма в Общината за периода 2020-2024 г.

Основната цел на проекта е да се представи по атрактивен и креативен начин многообразието от културни и природни дадености, да се стимулира развитието на местния бизнес и инвеститорския интерес! Да се насърчи съвместната работа между институции, местни общности и бизнес.

В периода 2020-2021г. е проведено цялостно предварително проучване сред населението. Още първите резултати от проучването показаха, че нагласите за развитие на туризма в община Костинброд са впечатляващо положителни.

45% от анкетираните смятат, че туризмът е една от перспективните посоки на развитие на региона.

Комбинацията на символите слънце и петел – безспорни фаворити, са символи, изконно свързани с историята на град Костинброд и региона.

Посланието „Кръстопът на история и бъдеще“ отразява напълно многообразието от малко известни културни и природни дадености, провокира любопитство, любознателност и приключенски дух в туристите, като стимулира интерес към изследване на тази дестинация. От важните римски пътища до настоящите и бъдещи модерни транспортни връзки, Костинброд е кръстопът на древна история и бъдещ прогрес!

Логото е стимул за развитие на разнообразни туристически продукти, което ще постави района на туристическата карта на България, ще привлече допълнителни ресурси и в крайна сметка ще бъде сериозен фактор за общото състояние на дестинацията.

В предходната седмица много от спирките на автобусния транспорт бяха брандирани с новото лого и послание. На различни места в общината са поставени, възстановени или ще бъдат поставени табели с новото лого!

Важно е да се подчертае, че новият бранд за разлика от официалния герб на общината ще може да бъде използван напълно свободно и безплатно от всички търговци, търговски обекти,предприятия, фабрики, фирми и организации, опериращи на територията на община Костинброд! Логото и посланието ще бъдат ЗАПАЗЕНАТА марка на община Костинброд!

Всеки който желае ще може да получи и файлове с цветовите варианти след запитване на официалната електронна поща на община Костинброд!

Костинброд е град с богато историческо минало, но също така се развива с изключителни темпове!

В последните години ясно се вижда и усеща цялостна визия за прогрес. Костинброд е кръстопът на история и бъдеще!

Презентация на туристически бранд Костинброд