Отворена лекция на тема „Научноизследователски подход при планиране и устойчиво развитие на туристическа дестинация“, МВБУ

На 21 април 2022 г. от 16.00 ч. в ЦДО на МВБУ беше проведена отворена лекция на тема „Научноизследователски подход при планиране и устойчиво развитие на туристическа дестинация“.

Главен асистент доктор Десислава Алексова представи резултати от свои изследвания в четири общини в близост до София, както и община Чипровци в Западна Стара планина.

В началото на презентацията беше представена методиката за устойчиво развитие на туристическа дестинация, по която Десислава Алексова защити дисертация, а по-късно разработи в научна монография, представяща модел за устойчиво развитие на формираща се дестинация. Д-р Алексова ни запозна детайлно с примера на Ботевград и апробирането на модела в общините Костинброд, Челопеч, Чипровци и Горна Малина. В края на презентацията бяха обобщени основните резултати и изводи.

Гости бяха преподаватели, студенти и докторанти от МВБУ и други университети, участници в проучванията, представители на изпълнителната власт, културни институции и неправителствени организации.

Активно участие в дискусията взеха: г-н Борислав Сандов – министър на околната среда и водите и вицепремиер по климатичните политики, който потвърди поет ангажимент за създаване на включения в монографията на Десислава Алексова природен парк Западна стара планина и изрази професионалните си интереси в областта на туризма; доц. Стела Балтова – зам.-ректор на МВБУ, която наблегна на значимостта на научните изследвания и техния приложен характер; проф. Мария Воденска, която насърчи лектора с изнесената презентация да постави началото на трета самостоятелна монография; проф. Соня Милева, проф. Невяна Кръстева, г-н Николай Панайотов  от Българска асоциация за селски и екологичен туризъм, доц. Валери Личев – зам.-директор на Института по социология и философия при БАН, инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина и др. Основните дискутирани теми бяха свързани с работата на общностно ниво, въвличането на заинтересованите страни в процеса на проучване и реализиране на общинските програми и стратегии, начините за взаимодействие и подобряване на комуникацията.