Утвърденият експерт Кристофър Хинтерегер поздрави д-р Десислава Алексова за монографията ѝ по време на изложението в София

Професионално и устойчиво развитие на дестинацията – тема, която следва да бъде поставена сред приоритетите в дневния ред за развитие на българския туризъм бе поставена по време на международното изложение в София „Ваканция и СПА Експо“.

Д-р Десислава Алексова се срещна с Кристофър Хинтерегер – експерт в областта на туризма с дългогодишен опит в развитието на туризма и туриститическите дестинации, с реализирани повече от 75 туристически проекта в над 25 държави, който пристигна в страната ни, за да сподели своя опит по темата.

Кристофър Хинтерегер поздрави д-р Десислава Алексова за монографията ѝ „Устойчиво развитие на община Чипровци като туристическа дестинация. Създаване на туристически бранд и стратегическо планиране“