Добри практики в стратегическо планиране и брандинг на дестинации, бяха представени на кръгла маса за развитие на туризма в област Перник

Кръгла маса на тема „Перспективи пред развитието на туризма в област Перник“ се проведе на 6 юли 2023 г. в зала „Минна дирекция“, гр. Перник. Участие взехаразлични специалисти и заинтересовани страни, сред които:  зам.-кметът на община Перник Стефан Кръстев, Десислава Алексова, Вихра Огнянова и Елица Стоилова.

В рамките на събитието бяха очертани възможностите за създаване на регионален туристически продукт и неговото маркетиране. Основните акценти бяха поставени върху туристическите ресурси на общините в област Перник, ролята на дигиталният маркетинг, възможностите за внедряване на маркетингови инструменти и иновации, както и създаването на интерпретативни туристически маршрути.

Като добри практики бяха представени Стратегията за развитие на туризма в община Радомир, разработеният чат бот за региона, както и няколко туристически бранда на различни общини в България.

Д-р Десислава Алексова представи презентация на тема „Стратегия за развитие на туризма в община Радомир“ и даде практически примери за общностният подход при проучване, планиране и развитие на туристическа дестинация, включително стартирали инициативи и публично-частни партньорства между местната власт, неправителственият сектор и бизнеса. Тя подчерта защо е важно развитието на туристическия продукт да бъде с фокус върху местните дадености и как създадената регионална сертификация за качество може да даде допълнителен стимул за развитието на туризма и промотирането на местните продукти.

Вихра Огнянова представи детайлно няколко успешни туристически бранда, сред които и бранд идентичността на община Радомир. Правилният имидж има силата стратегически да проектира образи и възприятия на цели държави и градове, които ги трансформират в места, където хората искат да живеят, работят и посещават. Силният бранд дава конкурентно предимство, прави мястото запомнящо се, привлича ресурси и в крайна сметка може да бъде сериозен фактор за общото състояние на дестинацията, беше основното послание на презентацията.