Зорница Стратиева

Обучител и експерт по горско стопанство и опазване на природата

Зорница Стратиева е родена в Перник. Завършила е Лесотехническия университет в София с двойна специалност – магистър по “Стопанисване на горите” и Училищна педагогика. През 2013 специализира в дъщерната организация на най-голямата организация за опазване на околната среда в Германия – DBU Naturerbe.

Тя е експерт в областта на горското стопанство и опазването на горите. Участва в редица проекти, свързани с насърчаване на гражданското участие и местно развитие по теми, свързани с околна среда. Активен участник във форуми и дискусии на горска и природозащитна тематика.

Зорница Статиева се занимава над 10 години с опазване на околната среда и каузите за чист въздух, вода и спазване на екологичните закони. Работила е като експерт в Дирекцията на Природен парк „Витоша“ и в Асоциация на парковете в България, където понастоящем е член на управителния съвет. Има опит в обучения, семинари, теренни проучвания, подаване на сигнали, становища и предложения по въпроси, свързани с опазването и защитата на околната среда в България. Член е на Националната група по разработване на процедурите за прилагане на Националния FSC стандарт в България.

Попълнете формата, за да споделите как можем да Ви бъдем полезни