Академични диалози с д-р Десислава Алексова: дестинация Чипровци

Източник:  Дневниците на проф. Кръстева

Академични диалози с д-р Десислава Алексова: дестинация Радомир

Източник: Дневниците на проф. Кръстева

Академични диалози за туризма с д-р Десислава Алексова: дестинация Костинброд

Източник: Дневниците на проф. Кръстева

Академични диалози за туризма с д-р Десислава Алексова: дестинация Горна Малина

Източник: Дневниците на проф. Кръстева

Академични диалози с д-р Десислава Алексова от МВБУ за туризма – жабешка миграция край Ботевград

Източник: Дневниците на проф. Кръстева