Силвия Арангелова

Дизайн на събития, обучител, аниматор, ски учител

Силвия Александрова Арангелова е завършила специалност „Екология и опзване на околната среда”- образователна степен бакалавър, придобила магистърска степен в Химикотехнологичен и металургичен университет – специалност „Опазване на околната среда и устойчиво развитие”. Работи като еколог в образователните програми към планинско и ски училище;
Дългогодишен служител в Дирекция на Природен парк „Витоша” като експерт туризъм. През годините се занимава с организиране на планински преходи и водене на групи от деца и възрастни; Член на Асоциация на парковете в България. Занимава се със създаване на авторски образователни и интерактивни игри, свързани с опазване и популяризиране на защитени територии и биологичното разнообразие. Активен участник в организиране на тематични празници – „Ден на Жабешкото блато”, посветен на ЗМ „Мухалница”, „Ден на Дивия божур”, посветен на символа на Божурище. Преминала обучение по Горска педагогика, като прилага придобитите умения в практиката си като експерт туризъм.

Попълнете формата, за да споделите как можем да Ви бъдем полезни