Община Горна Малина

Община Горна Малина защити с референдум правото си да бъде „зелена община“, без замърсявания от никакви производства и инсталации. Тук са живи българските национални традиции, автентичното културно наследство, местният фолклор, възраждат се старите производства на мляко, сирене, мед, билки, картофи и т.н. Успешно се развиват биоземеделието и селският туризъм, изграждат се екопътеки и къщи за гости. Във връзка с 5 годишнината от референдума, българо-швейцарски екип посещава Горна Малина за Международния ден на демокрацията и остава впечатлен от постигнатото.

tourism.gornamalina.bg

Община Челопеч

Община Челопеч е една от най-малките по територия населени места в България, но минната индустрия определя високия стандарт на живот в района. Тласък за стимулиране на предприемачестовто ще даде реализирането на маркетинговата концепция за развитие на туризма и най-вече инициативата „Челопеч – Първото Startup село в Централна и Източна Европа”. Визията на кмета е за превръщане на Челопеч в привлекателна екодестинация, широко отворена за развитие на стартъп екосистемата, иновациите и предприемачеството сред младите хора.

chelopech.org

Община Ботевград

Община Ботевград се намира в Западна България и е една от съставните общини на Софийска област, втората по големина с население около 33 000 души и 13 населени места. От 2017 г. стартира проучвания на туристическата среда, изготвяне на съвременни програмни и стратегически документи, реализация на иновативни идеи и проекти с активно участие на експерти от „Креативо.ком” ЕООД. Община Ботевград, съвместно с редактори от Уикипедия реализира нашата концепция „Ботевград – първият уикиград в България”.

botevgrad.bg

Община Чипровци

Община Чипровци се намира в западната част на област Монтана. Тя включва земите, намиращи се в подножието на Чипровската планина. Състои се от 10 населени места с общо население 3715 жители. Общината е дългогодишен партньор на образователна мрежа „Място за бъдеще” и съорганизатор на т. нар. Международни пътуващи университети. Последните години развива успешно Фестивал на килима и Празник на Балкана и подобрява туристическата си инфрастурктура.

chiprovtsi.bg

Община Костинброд

Община Костинброд е разположена на 14 км северозападно от София и една от най-добре развитите индустриални общини в Софийска област и е с население около 17 000 жители. В обхвата на общината са включени 14 населени места – административният център град Костинброд и 13 села. През последните години общината развива успешно няколко фолклорни фестивала, а от началото на 2020 г. предприема целенасочени действия за развитие на туризма като се обръща към експерти от „Креативо.ком” ЕООД.

kostinbrod.bg

Община Своге

Община Своге е разположена в северната част на Софийска област на площ от 868,619 km2 и заема второ място сред 22-те общините на областта. Общината има 38 населени места с население от 22 363 жители. Релефът на общината е ниско и средно планински, като територията ѝ изцяло попада в пределите на Западна Стара планина, а по цялото ѝ протежение през Искърския пролом протича река Искър. Природните и географски дадености обуславят значителния потенциал на общината за развитие на туризма.

svoge.bg

Община Радомир

Общината е разположена в югоизточната част на област Перник. Част от нейната територия на запад попада в историко-географската област Краище. Релефът на община Радомир е ниско планински, хълмист и котловинен. От северозапад на югоизток се простира Радомирската котловина, която е заобиколена от планините Голо бърдо, Конявска планина, Верила и Витоша. През 2022 г. в изпълнение на проект на фирма „Креативо.ком“ ЕООД, Радомир става първата община в България, която внедрява доброволна сертификация за качество „Запазена марка Радомир“ и сертифицира първите 10 туристически обекти, културни институти и местни продукти.

radomir.bg