Читалище Христо Ботев Божурище

НЧ “Христо Ботев 1934” е средище на духовна и материална култура на община Божурище, което съдейства за обогатяването на културния живот, социалната и образователна дейност в общината, приобщаване на хората към културните и творчески достижения; възпитаване в дух на демократизъм и родолюбие, за утвърждаване на националното самосъзнание; за създаване на условия за развитие и изява на творческите способности на общността. Сред съвместните ни инициативи са “Ден на дивия божур” и художествен пленер в чест на Димитър Казаков.

hristobotev1934.com

Исторически музей Чипровци

Исторически музей Чипровци е създаден през 1986 г. Експозицията на музея включва разделите: „Чипровският металодобив“, „Чипровска златарска школа“, „Чипровци през ХVІІ век“, „Килимена зала“ и „Възрожденско изкуство“. Етнографската експозиция на музея днес се помещава в Катеринината къща, където е и единствената в България жива колекция с растения за багрене на вълната за килимите. В Пунковата къща се разполагат временни изложби.

facebook.com/historicalmuseumchiprovtsi

ОУ „Петър Парчевич”, Чипровци

ОУ „Петър Парчевич” – гр. Чипровци е едниственото училище в България, което се развива през годините със специализирани художествени паралелки, килимарство и багрене с естествени багрила. Със значителните си материални придобивки, с изявите си на регионално и национално ниво чипровското училище печели заслужен авторитет. Неведнъж групи и цели учителски колективи от различни краища на България са идвали да обменят опит и да черпят идеи.

ou-chiprovtsi.eu

Исторически музей Ботевград

Историческият музей в Ботевград има развита експозиционна дейност и Филиал – Килийно училище в село Боженица. Музеят предлага възможности за експониране на гостуващи художествени, приложни и документални изложби, провеждане на беседи, срещи-разговори, открити уроци, лекции, чествания, представяне на презентации в зала „Орханиец“.

museumbot.bg

Библиотека „Иван Вазов”, Ботевград

Библиотека „Иван Вазов“ при НЧ „Христо Ботев 1884“ – гр. Ботевград съхранява различни библиотечни фондове, извършва справочно-библиографска и информационна дейност, съдейства за повишаване на образователното ниво, продължаващото образование, информираността, качеството на живот, социалната интеграция и разширяването на електронния достъп до информацията.

bot-chit.com/библиотека

Исторически музей Правец

Исторически музей – Правец като научен и културно-просветен институт регистрира, събира, документира, изследва, опазва, съхранява и популяризира културни ценности от региона на община Правец. Открит е на 18 април 1981 г., а през 1983 г. е включен в музейната мрежа на България. Постоянната експозиция представя развитието на района от древността до средата на ХХ в., включва оригинална възстановка на погребален ритуал от римската епоха (ІІ–ІІІ в.) и автентичен етнографски кът. Към Исторически музей-Правец функционират следните филиали: Музеен комплекс – Правец с уникална експозиция на колекцията подаръци на Тодор Живков от цял свят и архитектурна и етнографска възстановка на късновъзрожденска къща от ХІХ в. ( родната къща на Тодор Живков), Старото класно училище в с. Видраре, Ханът на Вутьо Попиванов (Туняковски хан) в с. Видраре и Музейна експозиция в ОУ „Васил Левски“.

museum-pravets.com/history

Народно читалище „Христо Ботев 1884”

Народно читалище „Христо Ботев 1884” е утвърдена и авторитетна гражданска институция, с водещо място в културния живот на община Ботевград. Широк спектър от културни, образователни, информационни и развлекателни дейности привлича населението, независимо от неговия възрастов и социален статус. Мащабността и високото ниво на реализация на празничните събития, организирани от читалището са широко известни и високо ценени от гражданите. В читалището съществува богата палитра от състави. Всеки ден прага му прекрачват десетки самодейци с различна възраст, професии и интереси, за деца и младежи се обучават в класовете на музикалната школа и детските състави.

bot-chit.com

Исторически музей Радомир

Музеят в Радомир е създаден през 2005 г. като приемник на три местни обществени колекции (музейни сбирки). В момента поддържа четири обекта – експозиция “Войнишко въстание”, Стойкова къща (пространство за временни и гостуващи изложби), постоянна експозиция “Памет и род”, килийно училище в село Радибош към църквата “Света Петка”. По своя профил музеят в Радомир е общоисторически. От 2007 г. музейните ценности се съхраняват в ново фондохранилище и наброяват над 6000 инвентарни единици. Разпределени са в отделите : „Археология”, „Нумизматика”, „Етнография и история на България 15-19в.”, „Нова и най-нова история” и снимков фонд. Оформени са колекции от икони, монети, старопечатна литература, пощенски марки, етнографски тъкани, носии и фолклор, оръжие, снимки и документи, вещи и архиви на известни личности.

facebook.com/people/Общински-исторически-музей-Радомир

Пазител на традициите

„Пазител на традициите“ е уникална по рода си инициатива, създадена през 2009 г., която цели да подкрепи и стимулира работата на творци от различни области на изкуството, занаятите и традиционната българска кулинария, като покаже на обществото начинът, по който те работят, за да съхранят изконните ценности, бит и обичаи на България, претворявайки ги в изкуство. Нейната цел е да насочи вниманието към хора, оставили трайни следи в българската култура и традиции.

pazitelnatradiciite.com