Участие в международна конференция SMARTOURISM.BG

На 20 и 21 ноември 2023 в Парк хотел „Витоша“, София се проведе шеста международна конференция SMARTOURISM.BG. Събитието е под патронажа на Министерство на туризма, в партньорство с Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство, Националния борд по туризъм, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, Катедра „География на Туризма“ и Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Архитектурния факултет и Строителния факултет на Университета по архитектура строителство и геодезия, Граждански институт, ProActivePersonnel. 

Участие взеха представители на образователни институции, бизнеса, изследователски центрове от България и други европейски страни.  Основните акценти бяха фокусирани върху развитието на човешките ресурси, професионалното образование и обучение в областта на туризма, изграждане на пространства за данни за развитие на интелигентния туризъм, интеграцията на информационните системи, иновативни и креативни модели в доброто управление на туризма, дигитализация на туристическото преживяване, достъпността и устойчивостта на обектите и услугите. Д-р Десислава Алексова също взе участие с презентация на тема „Повишаване конкурентоспособността на дестинациите чрез единна визуална идентичност и регионална запазена марка“ Тя представи резултатите от съвместните проучвания на туристическия потенциал на няколко общини в България с Вихра Огнянова от „Прим дизайн“, както и практически опит за добри практики при изграждането на атрактивна бранд идентичност и внедряване на регионална запазена марка за качество в туризма. Презентацията предизвика оживена дискусия и интерес от останалите участници в конференцията.

В рамките на събитието бяха връчени годишните награди SMARTOURISM.BG за принос в развитието на Интелигентния туризъм в България. За пръв път ще бъде връчена награда за цялостен принос – на проф. д-р Манол Рибов.