Ново проучване на туризма в Костинброд предизвика обществен и медиен интерес

На 19 октомври 2022 г., в малкия салон на НЧ „Иван Вазов 1947“ гр. Костинброд, се проведе обществено обсъждане на проучване на туристическата среда в община Костинброд и разработване на цялостна визия за превръщането й в атрактивна туристическа дестинация. Аудиторията се запозна с възможностите за туризъм в община Костинброд и предпоставките за общи туристически маршрути и продукти със съседните общини. На срещата, която предизвика оживен дебат, присъстваха г-н Александър Ненов, зам.-кмет на община Костинброд и служители от общинска администрация, д-р Десислава Алексова – ръководител на проекта и експерт по туризма, г-н Росен Василев – експерт по биоразнообразие и защитени територии, г-жа Галя Дикова–Иванова – експерт по културно наследство, г-н Симеон Арангелов – председател на УС на Асоциация на парковете в България, членове на МИГ Костинброд-Своге, граждани и студенти.