Туризъм в Своге и Костинброд – SMART решения и иновации

На 30 и 31 октомври 2020 г., в гр. Костинброд, Местна инициативна група „Костинброд – Своге“ проведе първия си териториален празник.

По време на тематичен младежки форум „Стратегията на МИГ „Костинброд – Своге“ с фокус към младите хора от територията и възможностите за развитие на туризма, обмен на идеи и добри практики”, д-р Десислава Алексова – утравител на „Креативо.ком” ЕООД и археологът Красимира Лука представиха възможностите за развитие на туризма в общините с темите: „Туризъм в Своге и Костинброд – SMART решения и иновации“ и “Добри практики за развитие на културния туризъм в Община Своге”.

Снимки: Десислава Василева и Елена Бързакова