Отворена лекция предизвика интереса на вицепремиера Сандов

Отворена лекция на тема „Научноизследователски подход при планиране и устойчиво развитие на туристическа дестинация“, МВБУ

На 21 април 2022 г. от 16.00 ч. в ЦДО на МВБУ беше проведена отворена лекция на тема „Научноизследователски подход при планиране и устойчиво развитие на туристическа дестинация“.

Главен асистент доктор Десислава Алексова представи резултати от свои изследвания в четири общини в близост до София, както и община Чипровци в Западна Стара планина.

В началото на презентацията беше представена методиката за устойчиво развитие на туристическа дестинация, по която Десислава Алексова защити дисертация, а по-късно разработи в научна монография, представяща модел за устойчиво развитие на формираща се дестинация. Д-р Алексова ни запозна детайлно с примера на Ботевград и апробирането на модела в общините Костинброд, Челопеч, Чипровци и Горна Малина. В края на презентацията бяха обобщени основните резултати и изводи.

Гости бяха преподаватели, студенти и докторанти от МВБУ и други университети, участници в проучванията, представители на изпълнителната власт, културни институции и неправителствени организации.

Активно участие в дискусията взеха: г-н Борислав Сандов – министър на околната среда и водите и вицепремиер по климатичните политики, който потвърди поет ангажимент за създаване на включения в монографията на Десислава Алексова природен парк Западна стара планина и изрази професионалните си интереси в областта на туризма; доц. Стела Балтова – зам.-ректор на МВБУ, която наблегна на значимостта на научните изследвания и техния приложен характер; проф. Мария Воденска, която насърчи лектора с изнесената презентация да постави началото на трета самостоятелна монография; проф. Соня Милева, проф. Невяна Кръстева, г-н Николай Панайотов  от Българска асоциация за селски и екологичен туризъм, доц. Валери Личев – зам.-директор на Института по социология и философия при БАН, инж. Ангел Жиланов – кмет на община Горна Малина и др. Основните дискутирани теми бяха свързани с работата на общностно ниво, въвличането на заинтересованите страни в процеса на проучване и реализиране на общинските програми и стратегии, начините за взаимодействие и подобряване на комуникацията.


Експертът в туризма Кристофър Хинтерегер поздрави д-р Десислава Алексова за монографията ѝ

Утвърденият експерт Кристофър Хинтерегер поздрави д-р Десислава Алексова за монографията ѝ по време на изложението в София

Професионално и устойчиво развитие на дестинацията – тема, която следва да бъде поставена сред приоритетите в дневния ред за развитие на българския туризъм бе поставена по време на международното изложение в София „Ваканция и СПА Експо“.

Д-р Десислава Алексова се срещна с Кристофър Хинтерегер – експерт в областта на туризма с дългогодишен опит в развитието на туризма и туриститическите дестинации, с реализирани повече от 75 туристически проекта в над 25 държави, който пристигна в страната ни, за да сподели своя опит по темата.

Кристофър Хинтерегер поздрави д-р Десислава Алексова за монографията ѝ „Устойчиво развитие на община Чипровци като туристическа дестинация. Създаване на туристически бранд и стратегическо планиране“


Горна Малина развива своя бранд като първата зелена община в България

Горна Малина развива своя бранд като първата зелена община в България

Горна Малина изпълни проект „Проучване на туристическата среда и изготвяне на препоръки за превръщане на община Горна Малина в атрактивна туристическа дестинация” по договор с фирма „Креативо.ком” ЕООД, който беше високо оценен от общинското ръководство и широката общественост. Ръководител на проекта е д-р Десислава Алексова, която има богат професионален опит в разработването на местни политики в сектор туризъм.

„Ние вярваме, че въпреки предизвикателствата през последната година и настъпилата пандемична обстановка, туризмът е сред най-предпочитаните отрасли, които имат перспектива за развитие в нашата община и вече направихме първите критично важни стъпки в тази посока.“ – заяви кметът на община Горна Малина, инж. Ангел Жиланов.
Изготвени са: ситуационен анализ на туристическата среда, концепция за туристическо зониране на общината, регионална запазена марка за качество и насоки за създаване на туристически бранд. Допълнително Стратегията за устойчиво развитие на туризма на общината ще бъде актуализирана, съобразно съвременните условия, възможности и ограничения, така че да се превърне в работещ стратегически документ за местно развитие на сектор туризъм. Целта е да се насърчат създаването на публично-частни партньорства и предприемачеството при микро и малките предприятия в общината, които са пряко или косвено свързани с туризма и засегнати от икономическата криза.


Туризъм в Своге и Костинброд – SMART решения и иновации

Туризъм в Своге и Костинброд – SMART решения и иновации

На 30 и 31 октомври 2020 г., в гр. Костинброд, Местна инициативна група „Костинброд – Своге“ проведе първия си териториален празник.

По време на тематичен младежки форум „Стратегията на МИГ „Костинброд – Своге“ с фокус към младите хора от територията и възможностите за развитие на туризма, обмен на идеи и добри практики”, д-р Десислава Алексова – утравител на „Креативо.ком” ЕООД и археологът Красимира Лука представиха възможностите за развитие на туризма в общините с темите: „Туризъм в Своге и Костинброд – SMART решения и иновации“ и “Добри практики за развитие на културния туризъм в Община Своге”.

Снимки: Десислава Василева и Елена Бързакова


Участие във форум „Да съчетаеш любовта към природата с професията – възможно е!“

Участие във форум „Да съчетаеш любовта към природата с професията – възможно е!“

На 17 октомври 2020 г. граждански организации, фирми и институции, сред които „Креативо.ком” ЕООД, се включиха във Форума „Да съчетаеш любовта към природата с професията – възможно е!“.

Събитието е организирано по проект „Бъдещи природозащитници – Свързване на управлението на европейския природен капитал с теренното изследване“, финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейската комисия и беше проведен в рамките на събитието „Байк и Рън за Чепън – адреналин с кауза”.


Инициативи за опазване на дивите божури

Инициативи за опазване на дивите божури

Туристическият бранд на общините Чипровци, Радомир, Горна Малина и Костинброд бяха  представени като добри практики от България по време на международното туристическо изложение Ваканция и СПА Експо 2023.

Как се изгражда туристически бранд и как да го постигнем разказаха Десислава Алексова от Creativo.com и Вихра Огнянова от Prim Design. Те споделиха практическия си опит за разработване на бранд идентичност в няколко общини в България. Лекторите акцентираха върху ползите от туристическия брандинг на дестинациите и най-вече стремежът към фокус върху продукти с висок потенциал и тяхното маркетиране, както и предимствата при привличане на инвеститорски интерес.

Акцент беше поставен върху цветовете, посланията и символите – резултат от извършено задълбочено проучване, както и върху регионалната запазена марка, която е важна част от цялостния бранд на всяка от дестинациите.


WikiBotevgrad

WikiBotevgrad – първият уикиград в България

„WikiBotevgrad – първият уикиград в България” е креативна идея, която се зароди по инициатива на Десислава Алексова и Спасимир Пилев и беше реализирана със съдействието на Община Ботевград, в партньорство с иницитивна група „Уикимедия”, читалищна Библиотека „Иван Вазов” – Ботевград и Исторически музей Ботевград.

Добрият пример е представян неколкократно по време на дискусионни форуми и международни конференции в България и в чужбина, включително в Тел Авив и Кейптаун.