Медии

Медиите за нас!

Първи стъпки за популяризиране на община Челопеч като туристическа дестинация

В свое интервю кметът на община Челопеч инж. Алекси Кесяков определи основната стратегия за развитие на общината като туристическа дестинация. В изпълнение на тази стратегия в началото на 2020 г. фирма „Креативо.ком” ЕООД изпълни успешно проект „Маркетингово проучване и изготвяне на препоръки за превръщане на община Челопеч в атрактивна туристическа дестинация”. Проучено беше състоянието на туристическата среда и бяха очертани възможностите за развитие на туризма в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.

Д-р Десислава Алексова и д-р Татяна Димитрова, извършили проучването на туристическата среда, написаха колективна монография на тема „Маркетингови и комуникационни насоки за създаване на имидж на община Челопеч като туристическа дестинация”.

Туризъм в Своге и Костинброд – SMART решения и иновации

На 30 и 31 октомври 2020 г., в гр. Костинброд, Местна инициативна група „Костинброд – Своге“ проведе първия си териториален празник.

По време на тематичен младежки форум „Стратегията на МИГ „Костинброд – Своге“ с фокус към младите хора от територията и възможностите за развитие на туризма, обмен на идеи и добри практики”, д-р Десислава Алексова – утравител на „Креативо.ком” ЕООД и археологът Красимира Лука представиха възможностите за развитие на туризма в общините с темите: „Туризъм в Своге и Костинброд – SMART решения и иновации“ и “Добри практики за развитие на културния туризъм в Община Своге”.

Снимки: Десислава Василева и Елена Бързакова

Участие във форум „Да съчетаеш любовта към природата с професията – възможно е!“

На 17 октомври 2020 г. граждански организации, фирми и институции, сред които „Креативо.ком” ЕООД, се включиха във Форума „Да съчетаеш любовта към природата с професията – възможно е!“.

Събитието е организирано по проект „Бъдещи природозащитници – Свързване на управлението на европейския природен капитал с теренното изследване“, финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейската комисия  и беше проведен в рамките на събитието „Байк и Рън за Чепън – адреналин с кауза”.

Кметът Гавалюгов за монографията: Приемаме я като пътеводител, по който ще развиваме туризма в община Ботевград

„Това, което е направено за общината, този интелектуален труд, действително го приемаме като пътеводител, с помощта на който ще развиваме туризма през следващите години.”

Кметът на община Ботевград – Иван Гавалюгов за монографията на д-р Десислава Алексова „Модел за устойчиво развитие на формираща се туристическа дестинация по примера на община Ботевград”

Монографията получи широк положителен отзвук от местната общественост и професионалисти в бранша: МИГ Ботевград, туристически и природозащитни организации, учени и специалисти.

Снимки: с благодарност към Радослав Маринов, източник: botevgrad.com

Успешен проект за развитие на туризма в община Челопеч

Референция от инж. Алекси Кесяков – кмет на община Челопеч за успешно изпълнение на проект „Маркетингово проучване и изготвяне на препоръки за превръщане на Община Челопеч в атрактивна туристическа дестинация”.

Проектът е изпълнен от фирма „Креативо.ком” ЕООД от  екип в състав: доц. д-р Йордан Йорданов – зам.-председател на сдружение „Туризъм”, д-р Десислава Алексова – преподавател и експерт по туризъм и д-р Татяна Димитрова – специалист по маркетинг и бранд мениджмънт.

На 24 септември 2020 г., по време на тържествена церемония по случай Световния ден на туризма, инж. Алекси Кесяков – Кмет на Община Челопеч бе отличен от списание “Дестинация България” за неговата успешна работа в туризма и признание за прилаганите добри практики.

Програмата за развитие на туризма на община Костинброд предизвика положителни отзиви и медиен интерес

Широк медиен интерес предизвика Програмата за развитие на туризма в община Костинброд 2020-2024. Програмата е разработена д-р Десислава Алексова – управител на „Креативо.ком” ЕООД, в сътрудничество с Росен Василев от Българска фондация „Биоразнообразие” и е резултат от задълбочена научноизследователска работа.

Важен елемент за местното туристическо развитие е зонирането на общината, като част от Софийски туристически район, както и останалите четири приоритета за създаване на туристически бранд, инфраструктурни подобрения, институционално развитие и разработване на продуктова политика на общината.

Инициативи за опазване на дивите божури

Ние подкрепяме каузата за опазване на дивите божури край Божурище и разширяване на защитена местност „Теснолистен божур”, която със съдействието на Българска фондация „Биоразнообразие”, Асоциация на парковете в България, Сдружение за дива природа „Балкани”, НЧ „Христо Ботев – 1934” – гр. Божурище, учени, експерти и доброволци, продължава вече няколко години.

Един от основните двигатели на каузата е управителят на „Креативо.ком” ЕООД – д-р Десислава Алексова.

WikiBotevgrad

„WikiBotevgrad – първият уикиград в България” е креативна идея, която се зароди по инициатива на Десислава Алексова и Спасимир Пилев и беше реализирана със съдействието на Община Ботевград, в партньорство с иницитивна група „Уикимедия”, читалищна Библиотека „Иван Вазов” – Ботевград и Исторически музей Ботевград.

Добрият пример е представян неколкократно по време на дискусионни форуми и международни конференции в България и в чужбина, включително в Тел Авив и Кейптаун.

Опазване на Мухалница и Ден на Жабешкото блато

Опазването на защитена местност „Мухалница”, популярна като Жабешкото блато, е сред инициативите и каузите ни. Дейностите на Община Ботевград, в сътрудничество с Национален Природонаучен музей, Асоциация на парковете в България и Българска фондация „Биоразнообразие”, включват ежегодно почистване на района, образователни, занимателни и консервационни дейности.

По инициатива на д-р Десислава Алексова през 2018 г. за първи път се провежда Ден на Жабешкото блато. Двете със Силвия Арангелова разработват концепция за празника, която допълват и обогатяват, а община Ботевград включва празника в събитийния си календар.

Кампанията за опазването на Мухалница беше сред номинираните участници в категория по време на Годишните награди за биоразнообразие и климат 2020. По време на официалната церемония, организирана от Българска фондация „Биоразнообразие”, която се проведе на 22 октомври 2020 г. в гр. София, д-р Десислава Алексова и г-жа Силвия Арангелова получиха Грамота от името на Асоциация на парковете в България, която беше посветена символично на д-р Владимир Бешков, откривател на уникалната миграция.

Номинации и награди

Екипът и партньорите ни защитават редица други каузи и периодично получават призове за обществената си дейност, включително номинация за Човек на годината и активист за природата (Десислава Алексова), приз „Добрият пример” (Десислава Алексова, Росен Василев), „Златен ключ” (Асоциация на парковете в България), награди от европейската комисия за Натура 2000 (Асоциация на парковете в България и Българска фондация „Биоразнообразие”) и др.

Награди за „политик с най-голямо внимание към природата” в две поредни години получават Иван Гавалюгов (2016) и инж. Ангел Жиланов (2017), кметовете на партньорите ни от общините Ботевград и Горна Малина, а през 2018 г. община Чипровци получава приз за екообщина. Община Челопеч ежегодно фигурира в ТОП 5 на институциите в България за достъп до обществена информация.

Свържете се с нас.
Нека опитаме заедно!