Книги

Вижте нашите книги…

Модел за устойчиво развитие на формираща се туристическа дестинация по примера на община Ботевград

Целта на монографията е да запознае потенциалните читатели с основните принципи, методи и подходи при проучване на развиваща се туристическа дестинация и създаване на модел за устойчиво туристическо развитие на местно ниво.

Изследването обхваща процесите на идентификация, обработка, анализ и систематизиране на информация, определяне на стратегически цели и приоритети и формиране на конкретни предложения за устойчиво местно туристическо развитие.

Библиографско описание: Алексова, Десислава (2019). МВБУ, София, 310 с., 
ISBN 978-954-9432-91-6 (мека подвързия)ISBN 978-954-9432-92-3 (pdf)

Маркетингови и комуникационни насоки за създаване на имидж на община Челопеч като туристическа дестинация

Целта на монографията е да запознае всички потенциални читатели с основните принципи и подходи при маркетингови проучвания на туристическата среда, създаване на имидж на туристическа дестинация и технология на проучване и планиране на развитието на туризма във формираща се дестинация.

Това е учебник по методология на изследването, на създаване на нов имидж на туристическа дестинация, а същевременно и практически наръчник за местната власт, който да служи като пътеводител за развитието на туризма.

Библиографско описание: Алексова, Десислава, Татяна Димитрова. (2021), МВБУ, София, 237 с., 
ISBN 978-954-9432-00-8 (твърда подвързия), ISBN 978-619-7610-00-0 (pdf)

Свържете се с нас.
Нека опитаме заедно!